Distance

Distance from Seibu Dome (Seibu Lions) to Miyagi Baseball Stadium (Tohoku Rakuten Golden Eagles)

Distance between Seibu Lions and Tohoku Rakuten Golden Eagles is 191 miles (307 kilometres).

Seibu Lions

Team: Seibu Lions
Stadium: Seibu Dome
City: Tokorozawa, Saitama
League: NPB

Tohoku Rakuten Golden Eagles

Team: Tohoku Rakuten Golden Eagles
Stadium: Miyagi Baseball Stadium
City: Sendai, Miyagi
League: NPB
Map

Air distance

miles
kilometers

Driving distance

miles
kilometers